II Jornadas AGSM-AEN

II Jornadas AGSM-AEN

“As declinacións da loucura”

Ourense, 18 de noviembre de 2016

Programa y más información:  http://www.agsm-aen.org/xornadas.php?t=2