Conferencia “L’ètica del risc en l’abordatge de la psicosi”