Conferencia «L’ètica del risc en l’abordatge de la psicosi»