Jornada Associació Catalana de Professionals de Salut Mental