Jornada de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental sobre grupos multifamiliares