Jornada de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental sobre grupos multifamiliares

Jornada de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental sobre grupos multifamiliares

«Pensar junts el que no es pot pensar sols». Día de la Salud Mental 2019

4 octubre 2019 de 16:00 a 20:00 h. en Barcelona