I Xornada Galega sobre Traballo Social e Saúde Mental