II Jornadas AGSM-AEN

«As declinacións da loucura»

Ourense, 18 de noviembre de 2016

Programa y más información:  http://www.agsm-aen.org/xornadas.php?t=2