Jornada de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental sobre grupos multifamiliares

«Pensar junts el que no es pot pensar sols». Día de la Salud Mental 2019

4 octubre 2019 de 16:00 a 20:00 h. en Barcelona