Jornadas AGSM-AEN 2017

«O sufrimiento psíquico: Malestares e expresións psicopatolóxicas»

Pontevedra, 27 de octubre de 2017

ACCEDA AQUÍ AL PROGRAMA COMPLETO

Más información: http://agsm-aen.org