VI Congrès Català de Salut Mental de la infancia i l’adolescència

«Trastorns de conducta en la infancia i l’adolescència»

23 y 24 de noviembre de 2017

CosmoCaixa. Barcelona

ACCEDA AQUÍ AL PROGRAMA DEL CONGRESO